Pavol Mitro - MIPA s.r.o.

Pavol Mitro - MIPA, s.r.o.
Borodáčova 313/ 33
040 17 Košice-Barca

IČO:
44 367 805

DIČ:
20 226 78 097

IČ DPH:
SK 20 226 78 097

Mestský súd v Košiciach
vl.č.: 2248/V odd.: Sro


Mobil:
0917 639 619

E-mail:
pavol.mitro@palimi.sk

Príjem zákaziek:
pondelok - piatok
10:00 - 16:00 hod.

Kliknutím na mapku
možete zobraziť trasu.

mapa