Pavol Mitro - MIPA s.r.o.

Spoločnosť Pavol Mitro - MIPA s.r.o., Košice - Barca
zabezpečuje tieto brúsiace práce:
Brúsenie robíme podľa cenníka. V prípade špeciálnych prác,
alebo väčších množstiev je cena určená dohodou.

Profesionálna a kvalitná práca za rozumú cenu.


MPodpis.png, 96kB

Pavol Mitro, konateľ