Pavol Mitro - MIPA s.r.o.


Spoločnosť Pavol Mitro - MIPA s.r.o., Košice - Barca vznikla 17. septembra 2008 zápisom
v Obchodnom registri Slovenskej Republiky.


Naša spoločnosť pôsobí v týchto oblastiach:
MPodpis.png, 96kB

Pavol Mitro, konateľ